سفارش کالا از سایت ها و فروشگاه های خارج کشور

شما می توانید با پر کردن کامل فرم زیر سفارش کالا از سایت ها و فروشگاه های خارج کشور را برای ما گذاشته و این شرکت بازرگانی برای شما کالای کورد نظر را سفارش دهد. لطفا تمام موارد فرم سفارش کالا از فروشگاه های خارج کشور را را ذکر نمایید.  لطفا گزینه های ستاره دار فرم سفارش از خارج کشور را پر نمایید ؛  در آخر فرم توضیحات تکمیلی اگر بود ، مرقوم فرمایید  ؛ و پس از نوشتن کد امنیتی - دکمه تایید انتهای فرم را بزنید

 

لینک صفحه کالا : *آدرس صفحه کالای مورد نظر
نوع و دسته کالا : از بین گزینه ها انتخاب نمایید
نام کالا : *
تعداد سفارش : *
نام برند کالا : *
عکس کالا : *
تعرفه گمرکی : به تومان مرقوم فرمایید
مشخصات فنی کالا، اختیاری است ولی بهتر است پر نمایید
ابعاد :
وزن خاص :
رنگ :
سایز :
نوع بسته بندی :
مشخصات درخواست کننده ، تمامی موارد اجباری است
نام و نام خانوادگی : *
شماره تماس : *
آدرس : *
ایمیل : *
توضیحات تکمیلی : نکات مهم برای این سفارش را در صورت نیاز برای ما مرقوم فرمایید
کد امنیتی بالا :