در صورتی که شما نیز مایل هستید تا با ترخیص کالا و خدمات بازرگانی آشنا شوید در ادامه با ما همراه باشید. در این مقاله  از شرکت حمل و نقل بین المللی راه آذین جاده شما با مراحل پس از وارد شدن کالا به گمرک و تخلیه آن در انبار در دو بخش پیش ترخیص و ترخیص کالا و خدمات بازرگانی مربوط به آن آشنا شوید:

عملیات "پیش ترخیص" :

 • مرحله اول صدور اعلامیه ورود کالا توسط شرکت حامل

بهتر است مالک کالا شماره تماس و یا فکس معتبر و در دسترسی را به هنگام تحویل بار به شرکت حامل بر روی باربری قید نماید تا پس از رسیدن بار به گمرک بتوان با شخص مالک تماس گرفت و از رسیدن بار آن به گمرک وی را مطلع نمود. در صورتی که این کار صورت نگیرد و شماره ای بر روی بارنامه قید نشود شخص مالک باید با مراجعه مکرر به سایت شرکت حامل و یا با تماس های مکرر از وضعیت محموله خود مطلع شود.

 • تهیه اسناد مقدماتی 

در صورتی که کالای شما از جمله کالاهای دارای شروط می باشد باید از سازمان های مربوطه مجوزهای خاص جهت ترخیص کالا را دریافت نمایید

 • تنظیم وکالت نامه

در صورتی که کالای وارداتی به نام تاجر وارد شده است تاجر برای انجام امور ترخیص کالا باید وکالت نامه ای به جهت تسهیل در امور ترخیص کالا به نام ترخیص کار تنظیم نماید. پس از تنظیم وکالت نامه مالک کالا تاجر، و اظهار کننده کالا ترخیص کار می باشد.

 • صدور ترخیصیه

برای صدور ترخیصیه کالا مالک کالا و یا اظهار کننده کالا به دفتر شرکت حمل کالا مراجعه عمل تسویه حساب و حق توقف کانتینر بیش از حد مجاز توافق شده را پرداخت و با ارائه چک ضمانت بازپس دادن کانتینر گواهی ترخیصیه کالای وارد شده را دریافت می نماید.

 • صدور قبض انبار الکترونیکی

پس از دریافت گواهی ترخیصیه به گمرکی که بار در آن تخلیه شده است مراجعه نموده و پس از دریافت قبض انبار الکترونیکی مراحل ترخیص کالا رسما شروع میشود.

 • مهر بانکی

در صورتی که برای واردات کالا از ارز بانکی استفاده نموده اید می بایست قبل از اظهار کالا اسناد توسط بانک عامل تایید شود.

 • تنظیم و ارسال مدارک به گمرک

عملیات "ترخیص کالا" :

 • تنظیم پیش نویس اظهارنامه گمرکی

در این مرحله از ترخیص کالا شخص مسئول تمام اطلاعات مرتبط به کالای مورد نظر را از نظر ویژگی های مختلف نظیر وزن ، ارزش و تعرفه و محاسبات گمرکی و مبلغ پرداختی را در پیش نویسی تنظیم می نماید و پس از آن با ثبت اطلاعات در سامانه گمرکی، برگه ی تاییدیه آنرا به صورت چاپی دریافت مینماید.

 • تعیین مسیر گمرکی

در این مرحله گمرک تصمیم میگیرد که کالای مورد نظر از مسیر سبز (کالای بدون نیاز به آزمایشات استاندارد) ، زرد ( کالا به آزمایش استاندارد نیاز دارد ولی چون مشابه کالا ظرف سه ماهه گذشته توسط شخص وارد کننده اظهار شده است نیازی به انجام آزمایشات مجدد نیست)  یا قرمز (کالا حتما نیاز به آزمایش دارد و یا مدارک و اسناد مرتبط با آن مخدوش می باشد، ارزش استنباطی گمرک و تعرفه اظهاری با هم تطابق نداشته باشند) ترخیص شود.

 • ارزیابی فیزیکی کالا

در این مرحله ارزیاب با توجه به اطلاعات ثبت شده سند مشخصات کالا را از لحاظ مختلف مورد ارزیابی قرار داده و نمونه ای از کالا را برای انجام آزمایشات تحویل نماینده شرکت بازرسی می نماید.

 • نمونه برداری

کالا از لحاظ استاندارد های لازمه چک شده و نتیجه آن صرفا از طریق پرتال به گمرک ارسال میشود.

 • تعیین ارزش

پس از تایید استاندارد های لازمه کارشناس قیمت گذاری به تعیین ارزش کالا پرداخته و ارزش اظهار شده ی کالا را رد و یا تایید مینماید. پس از قبولی اظهار ارزش کالا نسبت به اعلام شناسه پرداخت اقدام میکند و در صورتی که اظهار ارزش کالا را رد نماید دلایل خود را برای این کار اعلام می دارد.

 • ترخیص کالا

پس از تایید اظهار ارزش کالا شناسه پرداخت صادر و شما میتوانید پرداختی های گمرک خود را انجام دهید.

 • اجازه بارگیری

پس از انجام پرداختی ها برگه ی بارگیری کالای شما به درب خروجی سالن ارسال میشود و میتوانید کالای خود را از گمرک خارج نمایید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
7 / 10
از 1 کاربر
7 / 10
از 1 کاربر