صادرات کالا

صادرات کالا به معنی تولید کالا یا محصولاتی در داخل کشور و ارسال آن از طریق راه های تجاری موجود به کشور دیگر است یکی از دلایلی که کشوری به صادرات کالا روی می آورد این است که مایل است نقدینگی کشور خود را به وسیله ی فروش کالا افزایش دهد، همچنین با فروش مازاد مصرف تولیدات سعی در تنظیم بازار داخلی نماید.

صادرات کالا شرایطی دارد که اصلی ترین آن حفظ کیفیت و سلامت کالا و یا محصولات ارسالی در حین ترانزیت به کشور مقصد می باشد. بسیاری از کشور هایی که در امر صادرات کالا مشغول هستند برای جبران خسارت های ناشی از آسیب یا مفقود شدن کالا اقدام به بیمه کردن کالای صادراتی مینمایند تا در صورتی که طی ارسال کالا از کشور مبدا به کشور مقصد، کالا دچار آسیب شد بتوانند به وسیله بیمه بخشی از خسارت وارد شده را جبران نمایید.

صادرات کالا پیش نیاز های خاص خود را دارد که شاید بتوان اصلی ترین این پیش نیاز ها را قرار گرفتن کشور صادر کننده در منطقه ای باشد که در آن بتواند بیشترین محصولات و کالا ها را تولید و به طرق مختلف به کشور های مختلف ارسال نماید.

ایران از نظر قرار گرفتن این کشور بر روی کره زمین در یکی از بهترین نقاط کره زمین قرار گرفته است، به حدی که میتوان در فصل های مختلف بیشترین میوه هایی که قابلیت صادرات را دارند پرورش داد. همچنین قرار گرفتن در بین دو دریا و همچنین اتصال به اقیاس و قرار گرفتن در مسیر حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی صادرات کالا را در این کشور بیش از هر کشور دیگری آسان نموده است و در صورتی که دولت ایران بتواند با اتخاذ سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی این کشور حمایت کرده و نسبت به صادرات کالا به کشور های دیگر موانع پیش روی صادر کننده را بر دارد میتوان شاهد شکوفایی هر چه بیشتر صنعت صادرات این کشور باشیم.

باید به این نکته نیز توجه داشت که صادرات کالا از ایران به دلیل وجود تحریم های موجود با مشکلاتی مواجه است و همین تحریم ها نیز بخش اعظمی از مشکلات پیش روی صادرات کالا این کشور می باشد که امید است با اتخاذ سیاست های درست اصولی راه های صادرات کالا نیز آسان تر از گذشته بر روی این کشور گشوده تا شاهد شکوفایی صادرات این کشور باشیم.

1مجموع 3 خدمات
1مجموع 3 خدمات
10 / 10
از 1 کاربر